Privacyverklaring

Privacyverklaring Mieke van Hemert Onderzoek en Tekstwerk

gevestigd Snoekjesgracht 50  1011 GZ Amsterdam  tel. 020 6384181 email: info@miekevanhemert.eu

Welke persoonsgegevens ontvang ik van u en met welk doel?

Als u van mijn diensten gebruik wilt maken, heb ik van u naam, emailadres en factuuradres nodig. Bij betaling van de factuur ontvang ik ook een rekeningnummer. Wanneer de dienst die ik verleen gebruik van andere persoonsgegevens vergt, worden hierover apart schriftelijk afspraken gemaakt, met inachtneming van de wettelijke eisen. Het gaat in geen geval om bijzondere persoonsgegevens.

Hoe wordt met deze persoonsgegevens omgegaan?

Ik ga uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ze bevinden zich op zo goed mogelijk beveiligde computerapparatuur en gegevensdragers. Ik verstrek mijn bedrijfsgegevens aan mijn belastingconsulent in het kader van de belastingplicht. Mijn webhost en internetprovider registreren data, waaronder websitebezoek en emailcorrespondentie. Ik kies mijn providers met uiterste zorg en gelet op hun omgang met data en privacy. Via mijn website beschik ik niet over persoonsgegevens van bezoekers, ik zie slechts hoeveel bezoeken er zijn.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

Als u contact met mij opneemt en eventueel een offerte opvraagt, maar geen dienst afneemt, verwijder ik na een maand uw gegevens. Als u een dienst afneemt, ben ik gehouden aan de bewaartermijn van de belastingdienst. Wanneer deze termijn afloopt verwijder ik uw gegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens?

U hebt recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor bij voorkeur per email contact met mij op. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag privacyverklaring:

Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring d.d. 20 mei 2018