Onderzoek

Mijn academisch onderzoek gaat over de wisselwerkingen tussen wetenschap, technologie, maatschappij en natuur (zie Publications). In mijn proefschrift analyseerde ik transdisciplinariteit in rivierwetenschap, met aandacht voor (zelf)sturing van wetenschap en de transformatie van het landschap door theorie en technologie. Eenzelfde analyse van kustwetenschap volgde, en een vergelijking van rivier- en kustwetenschap (science system assessment). De co-productie van biodiversiteitsherstel en waterveiligheid en effecten van neoliberale wetenschap vormden het onderwerp van een artikel. Een bijdrage aan een Europees project over landbouw, natuur en milieuproblemen  richtte zich op de rol die onderzoek speelt bij Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. In Frankrijk heb ik bijgedragen aan diverse interdisciplinaire assessments van klimaatgeoengineering. Mijn analyse van stratosferische klimaatengineering neemt speculatieve beloften onder de loep (technology assessment) en maakt gebruik van inzichten van de environmental humanities. In samenwerking met collega’s in India analyseerde ik socio-ecologische problemen en controverses rond de Polavaram megadam. Voor mijn huidige actie-onderzoek naar voedselsoevereiniteit, agroecologie, permacultuur en stadslandbouw verken ik de wereld van voedselproducenten in en om Amsterdam.

Werkgevers en affiliaties

VU Amsterdam, Institute for Environmental Studies (IVM), Department of Environmental Policy Analysis (affiliatie)

IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société)  and Centre Alexandre Koyré EHESS/CNRS/MNHN (post-doc fellowship klimaatengineering)

Rathenau Instituut (project kennisintegratie rivier- en kustonderzoek)

Universiteit Twente (promotie-onderzoek rivierwetenschap en EU-CREPE project)

Universiteit van Amsterdam (evaluatie planproces Veluwerandmeren)